Samen sterk

De grote coalitie van Eemvallei

 

De ontwikkeling van Eemvallei vraagt om een ‘grote coalitie’ van grondeigenaren, professionele ontwikkelende marktpartijen, beleggers, woningcorporaties en bouwers. De initiatiefnemers zijn in staat Eemvallei te ontwikkelen en bouwen, maar willen benadrukken dat er alle ruimte is voor nieuwe toetreders. De overheid heeft daarbij een dubbelpositie als publieke grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) en als vertegenwoordiger van het publieke belang. Samen zullen private en publieke partijen zich moeten verenigen in een gezamenlijke gebiedsontwikkelingsmaatschappij waar kennis en kunde gebundeld wordt. Hierbij zal nauw samengewerkt worden met natuur- en landbouworganisaties. Gezien de noodzaak om hier in een grote getallen en in hoog tempo woningen te realiseren, zullen innovatieve en wellicht onorthodoxe instrumenten ingezet moeten worden. Ook in die zin kan Eemvallei binnen Nederland een voorbeeldproject worden van alliantievorming en samenwerking tussen publiek en privaat.

 

Eemvallei Stad is een project van: