Eemvallei Stad

Met de ontwikkeling van Eemvallei Stad reageren we op de grootse opgaven waarvoor we in Nederland staan: woningtekort, de energietransitie, klimaatverandering en de degradatie van natuur en biodiversiteit. Bij Eemvallei Stad staan betaalbaarheid, snelheid en duurzaamheid dan ook centraal. 

Betaalbaar

 1. Gronden zijn in handen van Rijk en betrokken marktpartijen
 2. Bij betrokken marktpartijen is alle kennis aanwezig om een plan van deze grootte te realiseren. Er is nog wel ruimte voor nieuwe toetreders
 3. Er hoeven geen dure infrakosten gemaakt te worden. Gebied is aangesloten op rijkswegennet, en grootstedelijk gebied Almere.

Snel

 1. Rijk en betrokken marktpartijen zijn nauw met elkaar verbonden wat de snelheid ten goede komt
 2. Het gebied is al aangewezen voor woningbouw
 3. De betrokken marktpartijen hebben alle kennis en capaciteit om deze nieuwe stad te ontwikkelen.

Duurzaam

 1. Er wordt nauw samengewerkt met natuur-, landschaps- & landbouworganisaties en diverse onderwijs- en kennisinstituten.
 2. We willen daarbij voorbeeld stellend zijn voor de wijze waarop woningbouw, natuur, bosbouw, landbouw, mobiliteit & werken in samenhang wordt ontwikkeld.
 3. Het project is dan ook dé “show-case” van ontwikkelend en bouwend Nederland.

 

Onepager aanvragen
Wil je meer weten? Laat hieronder je gegevens achter en ontvang de onepager van Eemvalleistad.

Waarom aanmelden?

 • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom Eemvallei Stad
 • Nuttige informatie rondom de dragende thema’s waaronder natuur, landbouw, mobiliteit en wonen.

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.

Eemvallei Stad is een project van: